Рецензування

Опис процедури рецензування

Редакційна колегія відправляє кожну наукову статтю (без подання даних автора) двом рецензентам, які, згідно із рецензійною анкетою, оцінюють текст статті з точки зору змісту і форми та рекомендують або не рекомендують її до публікації. Рецензент може запропонувати виправлення і доповнення до тексту. Автор після ознайомлення з рецензіями (без подання даних рецензентів) і внесення поправок, направляє статтю до редакції.

Правила відбору або відхилення статей

Редакція журналу приймає статтю до публікації за умови отримання 2 позитивних відгуків. При отриманні автором статті однієї негативної рецензії стаття відсилається на рецензію до третього рецензента або ж рішення про публікацію приймається Редакційної колегією.

Завантажити анкету рецензії статті.