РОСІЙСЬКІ ДОТЕПИ ТА ЖАРТИ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ АНТИВОЄННОЇ РИТОРИКИ

  • Тетяна УТКІНА Університет ім. Яна Кохановського в Кельце
Ключові слова: дотеп, суспільно-політична тема, сучасна російська мова, антивоєнна риторика, жарт

Анотація

У статті розглядається дотеп, тобто коротка усна розповідь про вигадану подію на актуальну побутову чи суспільно-політичну тему, що має гумористичне або сатиричне забарвлення та несподівану дотепну кінцівку. Анекдот як мовний жанр російської мови отримав широке поширення в радянський і пострадянський періоди. Мета цього дослідження – розглянути взаємозв’язок дотепів із суспільно-політичною обстановкою російської «спецоперації» в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Дотеп як мовленнєвий жанр сучасної російської мови миттєво відобразив усі різного роду аспекти, пов'язані з подіями, що відбуваються, а саме антивоєнна риторика. У статті розглядається те, як у важкий і трагічний для багатьох людей час можна спостерігати значну кількість російських національних фольклорних текстів. У дослідженні дається визначення анекдоту, жарту, гумору. Аналізується матеріал статей із Словника російської мови С.І. Ожегова. під редакцією Н.Ю Шведової, Великої російської енциклопедії та ін. Представлено філософські концепції гумору таких відомих мислителів, як Жан Поль (Ріхтер), А. Шопенгауер, С. К’єркегор та концепція Є.Я. Шмельової та О.Д. Шмельова. Гумор демонструє контраст між нескінченною ідеєю та обмеженим світом явищ, гумор виражає себе через посмішку, а не сміх, і часто проявляється як посмішка крізь сльози. Дотеп, як правило, має монологічну або діалогічну структуру і завжди складається з двох частин: сюжету, тобто розповіді про подію, діалогів героїв, а, крім того, непередбаченого повороту, який додає жарту сенсу, розкриває його суть. Комічний ефект досягається за допомогою двох основних типів жартів: жартів-довідок (таких прикладів у статті буде більше) та жартів, що обігрують певне мовне явище – багатозначність, омонімію, стилістичне розмаїття лексики тощо (так називаються лінгвістичні анекдоти, наводимо й такі приклади). Крім того, ми наведемо приклади та проаналізуємо анекдоти та жарти з антивоєнною риторикою. У статті використовується власний переклад зібраного матеріалу з російської на польську, аналізуються мовні особливості дотепу, показується зв'язок між суспільно-політичними подіями в Росії та елементами фольклору, які стали реакцією на ці події.

Посилання

Большая российская энциклопедия, W: bigenc.ru. URL: https://bigenc.ru/philosophy/text/4932395 [13. 11.2022].

Ожегов С.И. Словарь русского языка, [под ред. Н.Ю. Шведовой]. Москва: Русский язык, 1988.

Салтыков-Щедрин М.Е., За рубежом 1880. URL: http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0350-1.shtml [13. 11.2022].

Толковый словарь Ожегова, W: endic.ru. URL: http://endic.ru/ozhegov/SHutka-39940.html [13. 11.2022].

Философский словарь, W: endic.ru, URL: http://endic.ru/philosophy/SHutka-2704.html, [13. 11.2022].

Философский энциклопедический словарь, W: endic.ru. URL: http://www.endic.ru/enc_philosophy/Yumor-3083.html [13. 11.2022].

Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. Рассказывание анекдота как жанр современной русской речи: проблемы вариативности. URL: https://www.ruthenia.ru/folklore/shmelev3.htm [13. 11.2022].

Энциклопедия Кругосвет, URL: https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/ANEKDOT.html [13. 11.2022].

Bolshaya rossiyskaya entsiklopediya [Great Russian Encyclopedia]. V: bigenc.ru. URL: https://bigenc.ru/philosophy/text/4932395 [13.11.2022].

Ozhegov S.I. (1988). Slovar russkogo yazika [Dictionary of the Russian language], ed. N.Yu. Shvedova. Moscow: Russian language.

Saltykov-Shchedrin M.E. Za rubezhom [Abroad 1880]. URL: http://az.lib.ru/s/saltykow_m_e/text_0350-1.shtml [13.11.2022].

Tolkoviy slovar Ozhegova [Ozhegov's Explanatory Dictionary]. V: endic.ru. URL: http://endic.ru/ozhegov/SHutka-39940.html [13. 11.2022].

Filosofskiy slovar [Philosophical Dictionary]. V: endic.ru, URL: http://endic.ru/philosophy/SHutka-2704.html [13. 11.2022].

Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. W: endic.ru. URL: http://www.endic.ru/enc_philosophy/Yumor-3083.html [13. 11.2022].

Shmeleva E.Ya., Shmelev A.D. Rasskazivanie anekdota kak zhanr sovremennoy russkoy rechi: problemi variativnosti [Telling an anecdote as a genre of modern Russian speech: problems of variability]. URL: https://www.ruthenia.ru/folklore/shmelev3.htm [13. 11.2022].

Entsiklopediya Krugosvet [Encyclopedia Around the World]. URL: https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/ANEKDOT.html [13. 11.2022].

Опубліковано
2022-12-20
Як цитувати
УТКІНА, Т. (2022). РОСІЙСЬКІ ДОТЕПИ ТА ЖАРТИ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ АНТИВОЄННОЇ РИТОРИКИ. Studia Methodologica, (54), 77-91. https://doi.org/10.25128/2304-1222.22.54.05
Розділ
Articles