KRYTYCZNE KOMPENDIUM TEONIMII SŁOWIAŃSKIEJ W UJĘCIU FUNKCJONALNYM

Keywords: Michał Łuczyński, monograph, theonims, functional historical analysis.

Abstract

Artykuł stanowi recenzję nowej monografii polskiego badacza Michała Łuczyńskiego, poświęconej historycznej
analizie teonimii słowiańskiej. W artykule została poddana ocenie zaproponowana przez autora monografii metoda
funkcjonalnej analizy historycznej.

References

Łuczyński, M. Bogowie dawnych Słowian. Studium onomastyczne. Kielce 2020.

Saussure F. de. Écrits de linguistique générale. Paris 2002.

Просяник, О. Фердинанд де Соссюр: деміфологізація концепції. Харків 2018 [Prosyanik, O. Ferdinand de Saussure: demifolohizatsiya kontseptsiyi. Kharkiv 2018].

Published
2020-12-25
How to Cite
Leszczak, O. (2020). KRYTYCZNE KOMPENDIUM TEONIMII SŁOWIAŃSKIEJ W UJĘCIU FUNKCJONALNYM. Studia Methodologica, 51, 93-97. https://doi.org/10.25128/2304-1222.20.51.12