LAW AS A DISCUSSION AND INFORMATION FUNCTION (METHODOLOGICAL SKETCH)

Keywords: law, text, cultural and civilization system, breaking the law.

Abstract

The article examines the concept of law in anthropocentric approach as an informational and semiotic function in terms of essence, teleology and causality. The author presents the basics of typological analysis of motives for breaking the law, both personal and cultural-civilizational.

Author Biography

Oleg Leszczak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Kielce, Województwo świętokrzyski, PL

Dr hab. profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, POLSKA

https://orcid.org/0000-0003-3358-8923

References

Encyklopedia prawa, (red.) U. Kalina-Prasznic, Warszawa 1999:

Habermas, J. Teoria działania komunikacyjnego, t. II, Warszawa 2002.

Kaźmierczyk, S. O roli związków prawa z moralnością w refleksji nad prawem, w: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, (red.) R. M. Czarny, K. Sprzyszak, Toruń 2012, s. 87–98.

Kość, A. Podstawy filozofii prawa, Lublin2001.

Pikuła, Ł. Sfera ludzkiej psyche jako warstwa niosąca i konieczna podstawa bytowa fenomenu prawa pozytywnego, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, (red.) R. M. Czarny, K. Sprzyszak, Toruń 2012, s. 202–212.

Tokarczyk, R. A. Podstawy prawoznawstwa, teorii i filozofii prawa. Reinterpretacja krytyczna, Sosnowiec 2017.

Wąsiewski, G. J. 2012: Znaczenie sfery publicznej w procesie tworzenia prawa z perspektywy teorii działania komunikacyjnego, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, (red.) R. M. Czarny, K. Sprzyszak, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 213–229.
Published
2019-12-19
How to Cite
Leszczak, O. (2019). LAW AS A DISCUSSION AND INFORMATION FUNCTION (METHODOLOGICAL SKETCH). Studia Methodologica, 49, 107-113. https://doi.org/10.25128/2304-1222.19.49.09