A BRAND AS A MARKER OF SOCIAL CONSUMERIZATION

Keywords: consumption socjety, consumerization of the socjety, brand.

Abstract

The basic characteristics of consumption society such as: objectification, standardization and commercialization were discussed in the article. Particular attention was given to the brand as an important element of consumerization of the society. The article reviews virtual, semiotic, quantitative, commercial, mediation and media functions of the brand which role was increased due to the excessive consumption in the modern world.

Author Biography

Sierlecka Sierlecka

Master of Economics, Kielce, POLAND

https://orcid.org/0000-0001-6373-9484

References

Adamczyk, G. Moralność w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego, „Zeszyty Naukowe KUL”, 2012, 55 nr 1 (217).

Augustyniak, M., Społeczeństwo konsumpcyjne w refleksji filozoficznej i językowej, w Ochrona konsumenta w prawie polskim i unii europejskiej, pod red. M. Królikowskiej-Olczak, B. Pachucy-Smulskiej, C.H.Beck 2013, s. 1–11.

Baudrillard, J. Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktura, Warszawa 2006.

Best Global Brands 2018 w: Interbrand, URL: https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2018/ [25.04.2019].

Dyrcz, K. Technologie, dane i duchowość, czyli trendy marketingowe na 2014 rok, 13.02.2014, w: Marteker+, URL: https://marketerplus.pl/teksty/artykuly/technologie-dane-duchowosc-trendy-marketingowe-2014-rok/ [23.04.2019].

Ertmańska, K. Konsument odpowiedzialny w społeczeństwie informacyjnym, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 11, s. 348 – 355.

Inteligentna konsumpcja i rola marek w obliczu „ekonomii w sam raz” w: WPROST, 26.08.2014, URL: http://informacje.havasworldwide.pl/pr/286856/inteligentna-konsumpcja-i-rola-marek-w-obliczu-ekonomii-w-sam-raz [13.04.2015].

Jak powstają kreatywne nazwy dla firm i marek? w: CODES Brand & Corporate Identity, URL: http://www.identity.pl/jak-powstaja-kreatywne-nazwy-dla-firm-i-marek/ [12.04.2015].

Kiedy nazwa produktu jest silna i perswazyjna? w: CODES Brand & Corporate Identity, URL: http://www.identity.pl/kiedy-nazwa-produktu-jest-silna-i-perswazyjna/ [12.04.2015].

Kulpa-Ogdowska, A. Włączeni i wyłączeni z globalnej sieci. Społeczne konsekwencje rozwoju nowoczesnych technologii i konsumeryzmu, w Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, pod red. M. G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, s. 138–154.

Leńczuk, J. Litery dzielące generacje – o różnicach między pokoleniem X, Y i Z, w: Stapler, URL: http://stapler.pl/hydepark/litery-dzielace-generacje-o-roznicach-miedzy-pokoleniem-x-y [23.04.2019].

Leszczak, O.. Paradoksy konsumpcjonizmu. Typologia i lingwosemiotyka, “The Peculiarity of Man”, 2012, nr 15, s. 9–26.

Leszczak, O. Podstawowe cechy społeczeństwa informacyjnego w aspekcie funkcjonalno-pragmatycznej teorii doświadczenia, w: Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja – ideologia – moralność, pod red. R. Stefańskiego i A. Zamojskiego, Adam Marszałek, Toruń 2010.

Naming – jak nie stworzyć złej nazwy? w: nf.pl, URL: http://nf.pl/po-pracy/naming-jak-nie-stworzyc-zlej-nazwy,,13469,295 [12.04.2015].

Piłat-Borcuch, M. Konsument jako „produkt” społeczeństwa konsumpcyjnego?, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, 2011, rok 15, nr 1, s. 231-240.

Radziukiewicz, M. Recenzja książki F. Byloka pt. „Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne” Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013, „Konsumpcja i rozwój” 5, nr 2, s. 151–153.

Terada, Y. Rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego i różne koncepcje wolności, w: W cywilizacji konsumpcyjnej, pod red. M.Golki, Poznań 2004, s. 9–26.

“The Peculiarity of Man”, nr 15, Toruń 2012.

Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja – ideologia – moralność, pod red. R. Stefańskiego i A. Zamojskiego, Adam Marszałek, Toruń 2010.
Published
2019-12-19
How to Cite
Sierlecka , S. (2019). A BRAND AS A MARKER OF SOCIAL CONSUMERIZATION. Studia Methodologica, 49, 87-94. https://doi.org/10.25128/2304-1222.19.49.07