FENOMEN HEJTU – PRÓBA KONCEPTUALIZACJI

Keywords: hate, hate speech, hate language, verbal aggression, survey.

Abstract

Nowadays, the problem of hate / hate speech or aggression in the Internet language is very common. This issue is the subject of discussion, it has also received many analyzes, articles and academic studies. This dissertation is an attempt to define the concept of hate and its causes. It presents verbal aggression on the example of a survey on this topic carried out in the Internet. To prepare the survey, the statements from Internet users posted on fanpages of Polish celebrities were used. The respondents also commented on what, in their opinion, is unacceptable in public discourse.

Author Biography

Monica Jaworska

Докторантка університету ім. Яна Кохановського, Кельце, Польща

https://orcid.org/0000-0001-6816-3285

References

Dąbrowska, A. Akty etykiety językowej wyrażające brak zgody z opinią rozmówcy, w: Język a Kultura, t.6 Polska etykieta językowa, (red.) Anusiewicz, J., Marcjanik, M., Wrocław 1991, s. 115–120.

Frączek, A. O naturze i formowaniu się psychologicznej regulacji agresji interpersonalnej, URL: https://pl.wiktionary.org/wiki/hejt [25.11.2019].

Hejt, w: Słownik Języka Polskiego, URLL: https://sjp.pl/hejt [25.11.2019].

Kochan, M. Przyklejanie etykietek, czyli o negatywnym określeniu przeciwnika, w: Język a Kultura, t. 11 Język polityki a współczesna kultura polityczna, (red.) Anusiewicz, J., Siciński, B., Wrocław 1994, s. 85–90.

Krejtz, K., Kolenda, P. W jaki sposób badać kulturę wypowiedzi w internecie?, Internetowa kultura obrażania?, (red.) Krejtz K., 2012, s. 17–24, URL: https://www.komentujnieobrazaj.pl/kno/ko-raport.pdf [27.11.2019].

Naruszewicz-Duchlińska, A. Nienawiść w czasach Internetu, Gdynia 2015.

Przybyszewski, S., Rutkowski, M. Agresja werbalna w komentarzach internetowych (zarys problematyki), w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, (red.) Naruszewicz-Duchlińska, A., Rutkowski, M., Olsztyn 2006, s. 344–351.

Senderska, J. Przejawy niegrzeczności językowej w wypowiedziach użytkowników forów internetowych, w: (Nie)grzeczność-interakcja-komunikacja, (red.) Święcicka, M., Peplińska-Narloch, M., Bydgoszcz 2015.

Senderska, J. Uwagi na temat dyskusji politycznych toczonych na forach internetowych, w: Język a komunikacja 27. Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, (red.) Dybiec, J, Szpila, G., Kraków 2010, s. 161–168.

Stasiewicz, S. Hejt – zło odwieczne czy kulturowy nowotwór?, „Hejterstwo, Nowa praktyka kulturowa? Geneza, przypadki, diagnozy”, (red.) J. Dynkowska, N. Lemann, M. Wróblewski, A. Zatora, Łódź 2017.

Wolińska, J. M., Agresja interpersonalna – profilaktyka i przeciwdziałanie, s. 247–261, Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, 2018, Vol. XXXI, 3, Sectio J, URL: https://journals.umcs.pl/j/article/view/7276 [11.11.2019].

Wybieram bez hejtu, URL: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/poradnik_Hejt01.pdf [27.11.2019].
Published
2019-12-19
How to Cite
Jaworska , M. (2019). FENOMEN HEJTU – PRÓBA KONCEPTUALIZACJI. Studia Methodologica, 49, 73-86. https://doi.org/10.25128/2304-1222.19.49.06