Літературна тема часопису «Стрілець»: штрихи до сильвети покоління

Keywords: Ukrainian Sich Riflemen, riflemen press, generation, literary generation, “riflemen generation”

Abstract

The article analyzes the literary content of the Strilets (Rifleman) newspaper of the UGA (January–June 1919), the revealed riflemen publications are read from the point of view of generative affirmations of the riflemen generation. It is established that the author’s circle of the newspaper is formed from riflemen, their supporters, representatives of other generations. “Others” are generationally positioning themselves as “ours”, accepting the generational “we”. Vasyl Pachovskyi is the model for acquiring the rifleman identity. His generational image of the world in the newspaper is coordinated by the concepts of the rifleman, the Ukrainian space, the idea of national unity, armed state liberation, and historical optimism. The journalistic or literary publications in the journal actualize the names of the riflemen-authors M. Irchan, Yu. Shkrumeliak, V. Gadzinskyi, P. Shekeryk-Donykiv, M. Fediushka, and R. Kupchynskyi. Literary activity of V. Pachovskyi in the journal contributes to the expansion of the semantic boundaries of the concept of “riflemen generation”. The appearance in the Strilets of the works of distinctly “non-riflemen” authors – Ivan Kosynyn, Mykhailo Obidnyi, Oleksandr Oles – prompts a literary review of their narratives from the point of view of their relevance to the front press.

Author Biography

I. Rozdolska, Ivan Franko National University of Lviv

Кандидат філологічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

https://orcid.org/0000-0002-3308-1981

References

Бірюльов, Ю.О. Косинін Іван Федорович // Енциклопедія сучасної України: URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3796.

Вовк, Н. Пресові видання Української Галицької Армії: основні тематичні аспекти та жанрові особливості, «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія : Історія», 2013, вип. 1, ч. 1, с. 167–171.

Горевалов, С.І. Українське військо та його преса на завершальному етапі визвольних змагань (1919–1920), «Збірник праць НДЦ періодики», Львів 1998, Вип. V, с. 199–207.

Джувага, В. Мирослав Ірчан – січовий стрілець і радянський поет // Історична правда, 26 травня 2016, URL: http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/07/14/45777.

Животко, А. Преса Українських січових стрільців (УСС) // Животко А. Історія української преси, Київ 1999, с. 251–252.

Ільницький, М. М. Від «Молодої Музи» до «Празької школи»: Поет Національної ідеї (Василь Пачовський) // Ільницький М. М. На перехрестях віку: У трьох кн., Кн. ІІІ, Київ 2009, с 301–320.

Ковалів Ю. Історія української літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.: У 10 т., Т. 4 : У сподіваннях і трагічних зламах, Київ 2015.

Коринт, Б. Військова преса УСС, «Вісті комбатанта», 1962, № 1: URL: http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2008/11/blog-post.html.

Кривошея, Г.П. Українська військова преса: у пошуках витоків // Електронна бібліотека Інституту журналістики, URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1183.

Крупський, І. Українська журналістика періоду першої світової війни і розпаду Російської та Австро-Угорської імперій. Творення самостійної української держав // Крупський І. Національно-патріотична журналістика України (ІІ половина ХІХ – перша чверть ХХ століття), Львів 1995, c. 106–112.

Лазарович, М. Література та видавництво // Лазарович М. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки першої світової війни URL: http://kalusz.io.ua/s190685/mikola_lazarovich_kulturno-prosvitnicka_diyalnist_ukraenskih_sichovih_strilciv_u_roki_pershoe_svitovoe_viyni.

Лук’янюк, В. Цей день в історії: 9 лютого 1918 року, URL: http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Month=02&Day=09&a=P.

Сегеда С. Інформаційні жанри в періодичних виданнях Української Галицької Армії (на прикладі газети «Стрілець»), «Збірник праць КВГІ», 1999, № 3 (10), c. 66–71.

Сегеда, С.П. Формування типу військового видання в процесі українського державотворення 1917–1920 р.р. (за матеріалами часопису «Стрілець»): автореф. дис. … канд.. філол. наук, Київ 1999.

Сніцарчук, Л.В. Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20–30-х рр.. ХХ ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості, Львів 2001.

Стрілець: часопись для українського війська, Тернопіль – Станиславів – Стрий, 1919.

«Стрілець» // Енциклопедія українознавства: У 10 т., за ред. В. Кубійовича, n. 8, Париж – Нью-Йорк 1976, c. 3073.

Українська авангардна поезія (1910–1930-ті роки), упор. О. Коцарев, Ю. Стахівська, передм. О. Ільницького, Київ 2014.

Футулуйчук, В. Армійська преса // Футулуйчук В. Українська Галицька армія: військово-патріотичне виховання та вишкіл (1918–1920 рр.), URL: http://ruthenia.info/txt/futuluichukv/uga/09.html.

Хімяк, О. Роль преси в українському національно-визвольному русі (1914–1919) «Вісник Національного університету „Львівська політехніка”», 2013, № 752: Держава та армія, c. 67–73.

Published
2019-12-19
How to Cite
Rozdolska, I. (2019). Літературна тема часопису «Стрілець»: штрихи до сильвети покоління. Studia Methodologica, 49, 4-18. https://doi.org/10.25128/2304-1222.19.49.01