Редакційний штат

ГОЛОВНІ РЕДАКТОРИ

Проф., д. філол. н. ОКСАНА ЛАБАЩУК
кафедра української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (УКРАЇНА)

Проф., д. філол. н. ОЛЕГ ЛЕЩАК
Інститут літературознавства і мовознавства Університету Яна Кохановського в Кєльцах (ПОЛЬЩА)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР

КАТЕРИНА ТРАЧУК аспірантка кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (УКРАЇНА)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Проф., д. філол. н. ЛЮБОВ СТРУГАНЕЦЬ завідувач кафедри української мови та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (УКРАЇНА)

Проф., д. філол. н. НАТАЛІЯ ПОПЛАВСЬКА завідувач кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (УКРАЇНА)

Проф., д. філол. н. ОКСАНА ПРОСЯНИК Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (УКРАЇНА)

Проф., д. філол. н. ЯНУШ ДЕТКА Інститут літературознавства і мовознавства Університету Яна Кохановського в Кєльцах (ПОЛЬЩА)

Проф., д. філол. н. МАРЕК РУШКОВСЬКИЙ Інститут літературознавства і мовознавства Університету Яна Кохановського в Кєльцах (ПОЛЬЩА)

Проф., д. філол. н. ЕЛЕОНОРА ЛАССАН Вільнюський Університет (ЛИТВА)

Проф., д. філол. н. ОЛЕКСАНДР ГЛОТОВ Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Т. Шевченка (УКРАЇНА)

Проф., д. філол. н. МИЛОСЛАВ ЧАРКІЧ Сербська академія наук і мистецтв (СЕРБІЯ)

Проф., д. політ. н. РИШАРД СТЕФАНСЬКИЙ Університет Яна Кохановського в Кєльцах (ПОЛЬЩА)