ISSN 2307-1222

DOI Prefix: 10.25128

Заснований 1993 року

Засновники: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (УКРАЇНА)

Університет імені Яна Кохановського в Кельце (ПОЛЬЩА)

Видавець Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (УКРАЇНА)

Періодичність 2 рази на рік

Мови видання: українська, англійська, польська.

Головні редактори: Проф., д. філол. н. Оксана Лабащук кафедра української та зарубіжної літератур і методик їх навчання імені Володимира Гнатюка (УКРАЇНА) https://orcid.org/0000-0001-6000-7237
Проф., д. філол. н. Олег Лещак Інститут літературнознавства і мовознавства Університету Яна Кохановського в Кєльцах (ПОЛЬЩА) https://orcid.org/0000-0003-3358-8923 

Відповідальний редактор: Катерина Трачук аспірантка кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (УКРАЇНА) (e-mail:  k.trachuk@tnpu.edu.ua https://orcid.org/0000-0002-0057-4464 

До редакційної колегії входять відомі українські та зарубіжні науковці (з Польщі, Сербії, Литви).

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право збірнику наукових праць «Педагогічний дискурс» публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії CC Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), відповідно до якої автор: дозволяє поширювати – копіювати, передавати свій твір, змінювати – переробляти, розвивати твір; автор не дозволяє використовувати свій чи змінений твір з комерційною метою (Noncommercial); слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution); змінений наступним співавтором твір має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії CC BY-NC-SA (Share Alike).

Усі повнотекстові варіанти статей збірника наукових праць «Studia Methodologica» представлено на офіційному веб-сайті Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Збірник наукових праць «Studia Methodologica» індексується міжнародною наукометричною базою «Index Copernicus» 

 

studiamethodologica@gmail.com